Privacy (AVG)

UW PRIVACY & AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

De AVG is een wet die uw privacy en uw persoonsgegevens regelt.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Het is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO (Wet op Geneeskundige Behandelovereenkomst). Uw dossier bevat gegevens over uw gezondheidstoestand en aantekeningen over de uitgevoerde onderzoeken/behandelingen en uw persoonsgegevens, die nodig zijn voor de financiële afhandeling van de behandeling. Ook kan het dossier gegevens bevatten die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, eventueel heb opgevraagd bij een andere zorgverlener.

Al deze gegevens worden verzameld ten behoeve van goede zorgverlening en effectief beheer en behandelingsbeleid. Uw gegevens worden alleen voor dit doel verzameld. U wordt via mijn website en de behandelovereenkomst op de hoogte gebracht van het feit dat ik uw persoonsgegevens vertrouwelijk verwerk.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim) en doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid
 • Of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. De gegevens in het cliëntendossier blijven 15 jaar bewaard, zoals de wet op de behandelovereenkomst dat vereist .

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar:

 • uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘ Shiatsu Behandeling ‘
 • de kosten van het consult

Heeft u vragen met betrekking tot dit onderwerp? Stel ze gerust en ik zal proberen u een duidelijk antwoord te geven.